04.03. DVV-Pokalfinale DVV-Pokalfinale
14.05. SBVV - Bezirksversammlung Schwarzwald-Bodensee SBVV - Bezirksversammlung Schwarzwald-Bodensee
16.06. Staffeltag Damen- und Herrenligen Staffeltag Damen- und Herrenligen
16.06. Bezirkstag Nord Bezirkstag Nord
16.06. Bezirkstag Süd Bezirkstag Süd
14.07. SBVV-Jugenddelegiertenversammlung SBVV-Jugenddelegiertenversammlung
14.07. SBVV- Verbandstag SBVV- Verbandstag